PRO rgb    Braås

    Kalender

2016  
Måndag 25 april
kl. 15.00
Möte i Församlingshemmet
Information från syn- och hörselinstruktörens verksamhet. Kristina Holmqvist, Växjö Kommun. Kaffeservering. Kören sjunger. Behöver Du skjuts till/från mötet ring 30822 Hans E.
Onsdag 18 maj
kl. 07.00
Gökotta i Braås Park vid badplatsen
Stefan Bergqvist berättar om parken. Medtag egen fika. Avresa från torget samordnas med egna bilar kl 06.45
Torsdag 2 juni
kl. 17.00
Grillning vid Boulebanan
Tipsrunda. Medtag egen förplägnad. Vid dåligt väder kolla på anslagstavlan vid ICA.
Måndag 29 augusti
kl. 15
Möte i församlingshemmet.
Lasse Johansson, Brittatorp. Musik-quiz. Kaffeservering. Behöver Du skjuts till/från mötet ring 30449 Lennart
Torsdag 8 september
kl. 15
Kräftskiva i Sandreda
i Ingemar och Ann Britt Samuelssons loge. Resor till /från Sandreda samordnas.
Måndag 26 september
kl. 15
Möte i församlingshemmet.
Ord och en liten visa. Mary Lou Ward kåserar. Kören sjunger. Kaffeservering. Behöver Du skjuts till mötet ring 30822 Hans E.
Måndag 31 oktober
kl. 15
Möte i Församlingshemmet
Sång och musik av Yngel, dvs Yvonne Elmgren och Nils Gunnar Lundgren. Kaffeservering. Behöver Du skjuts till mötet ring 30456 Gullan F.

Måndag 28 november
kl. 15

Möte i Församlingshemmet
Båtresor i Medelhavet. Bilder och berättelser. Sören och Eivor Carlsson, Dädesjö. Kaffeservering. Kören sjunger. Behöver Du skjuts till/från mötet ring 30418 Violeth E.

Torsdag 8 december
kl. 17

Julbord i Viljan Brittatorp
Bengt Ingvarz spelar och sjunger. Anmälan senast 28 november till Hans E. tel. 30822. Resa till Brittatorp kommer att samordnas.
2017
Måndag 30 januari
kl. 15
Möte i församlingshemmet.
Hjärtats nyckel. Sång och musik . Olof Björngreen underhåller. Kaffeservering. Behöver Du skjuts till/från mötet ring 30247 Roland G.
Måndag 27 februari
kl. 15
Årsmöte i församlingshemmet.
Årsmötesförhandlingar. I småländska poeters sällskap. Mycket visor och lite dikter. Eva Carlsson, Gemla underhåller. Troligtvis blir det smörgåstårta och kaffe. Anmälan senast 20 februari till Hans E. 30822 Behöver Du skjuts till/från mötet ring 30456 Gullan F
Måndag 27 mars
kl. 15
Möte i församlingshemmet.
Kommunikation och kroppsspråk. Evalott Harrysson, Ingvars Resetjänst kåserar. Kaffeservering. Kören sjunger. Behöver Du skjuts till/från mötet ring 30124 Birgitta J.
Måndag 24 april
kl. 15
Möte i församlingshemmet.
Bilder och berättelser om den gamla bebyggelsen i Braås. Delar ur studiecirkeln ”Gamla Braås”. Kaffeservering. Kören sjunger. Behöver Du skjuts till/från mötet ring 30822 Hans E.
Övriga aktiviteter meddelas på månadsmöten efterhand som de har planerats samt affischeras i Torghallen och Järnia.
Reservationer för ändringar i programmet. Styrelsen har sammansatt programmet.