Från och med år 2015 kommer alla noteringar och protokoll från Samhällsföreningens möten och Samrådgruppens möten att läggas ut under denna flik. Det kan också gälla andra dokument av allmänt intresse. Även externa dokument kan länkas in. Dokumenten sorteras in på underliggande flikar